Afspraak maken

Let op! In verband met het coronavirus houdt Het Juridisch Spreekuur geen fysieke spreekuren tot en met 19 januari 2021. Heeft u toch een juridisch probleem waar u niet uitkomt? U kunt ons mailen met uw vraag via hetjuridischspreekuur@gmail.com. Ook is het mogelijk om een afspraak te maken voor ons ‘online spreekuur’ door te mailen naar hetjuridischspreekuur@gmail.com of te bellen naar 0633019336.

Online spreekuur: Het online spreekuur is een spreekuur dat wordt gehouden d.m.v. videobellen via Google Meet, Skype of Zoom en komt sterk overeen met ons normale fysieke spreekuur. Het gesprek vindt plaats met twee medewerkers. Tijdens dit gesprek wordt u in de gelegenheid gesteld om uw verhaal te doen, waarbij notities worden gemaakt van belangrijke informatie of gegevens. Ook kunnen de medewerkers u vragen stellen of verzoeken om meer informatie te geven. Uiterlijk twee weken na het gesprek ontvangt u een schriftelijk advies per e-mail of brief.

Let op! Op de volgende dagen hebben wij geen spreekuren:

  • Goede vrijdag
  • Tweede Paasdag
  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag

Daarnaast vinden er geen spreekuren plaats tijdens de zomervakantie en de kerstvakantie. De kerstvakantie loopt van 19 december 2020 tot en met 3 januari 2021. De zomervakantie loopt van begin juli tot eind augustus 2021.

Bij het maken van een afspraak via de website verwerkt Stichting Het Juridisch Spreekuur persoonsgegevens van u. Lees hier onze privacyverklaring.