Word vriend

Stichting Het Juridisch Spreekuur is een non-profit organisatie. Ons advies is gratis en vrijblijvend. Wij hebben niet het doel om winst te maken. Wilt u ons financieel ondersteunen door jaarlijks een klein bedrag te doneren? Word dan vriend van Het Juridisch Spreekuur. Dit houdt in dat u toestemming geeft om jaarlijks 10 euro van uw bankrekening af te laten schrijven.

Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan Het Juridisch Spreekuur om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om jaarlijks een bedrag van 10 euro af te schrijven.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Bent u al vriend van Het Juridisch Spreekuur, maar wilt u geen geld meer doneren? Dan kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen naar info@hetjuridischspreekuur.nl

Aanmeldforumulier

    Ik heb de privacyverklaring gelezen, geef hierbij toestemming aan Stichting Het Juridisch Spreekuur om de hierboven genoemde persoonsgegevens te verwerken en om jaarlijks een bedrag van 10 euro van mijn bankrekening af te schrijven.