Word vriend

Stichting Het Juridisch Spreekuur is een non-profit organisatie. Ons advies is gratis en vrijblijvend. Wij hebben niet het doel om winst te maken. Wilt u ons financieel ondersteunen door jaarlijks een klein bedrag te doneren? Word dan vriend van Het Juridisch Spreekuur. Dit houdt in dat u toestemming geeft om jaarlijks 10 euro van uw bankrekening af te laten schrijven.

Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan Het Juridisch Spreekuur om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om jaarlijks een bedrag van 10 euro af te schrijven.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Bent u al vriend van Het Juridisch Spreekuur, maar wilt u geen geld meer doneren? Dan kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen naar info@hetjuridischspreekuur.nl

Aanmeldforumulier

Hierbij geef ik toestemming aan Stichting Het Juridisch Spreekuur om jaarlijks een bedrag van 10 euro van mijn bankrekening af te schrijven.