Over Het Spreekuur

Geschiedenis

Het Juridisch Spreekuur is ontstaan in 1985, toen negen rechtenstudenten het plan hadden opgevat om een juridisch spreekuur op te zetten in een wijk van Groningen. Hierbij werd in de eerste plaats gedacht aan Beijum, maar uiteindelijk is de eerste locatie geopend in de Oranjewijk. Later is daar Hoogkerk bij gekomen en veranderde de naam naar ‘Het Juridisch Spreekuur Oranjewijk- Hoogkerk’. Vanaf het begin heeft het spreekuur veel ondersteuning gekregen vanuit de Rijksuniversiteit Groningen, mede dankzij de hulp van oud- coördinator, dhr. Kraan.

Door een verbouwing in het buurtcentrum van Oranjewijk heeft het spreekuur vanaf 2002 zitting gehouden in de wijk Paddepoel. Uit een onderzoek onder bezoekers kwam naar voren dat ook in andere wijken behoefte was aan laagdrempelige voorzieningen voor juridische dienstverlening. De resultaten uit het onderzoek vormden de basis voor de plannen om de organisatie verder uit te breiden. Zo kwam de wijk ‘De Wijert’ er in 2003 bij. Vanaf dat moment bood Het Juridisch Spreekuur haar diensten aan in vier wijken.

De oude naam ‘Het Juridisch Spreekuur Oranjewijk- Hoogkerk’ werd gewijzigd in ‘Het Juridisch Spreekuur’. Door de enorme groei in locaties en de daardoor toenemende noodzaak om meer medewerkers beschikbaar te hebben voor de spreekuren, werd op 14 januari 2004, in samenwerking met Trip Advocaten & Notarissen, een stichting opgericht. Het doel van de stichting was om de organisatie een formele structuur te geven, zodat gemeenten en fondsen benaderd konden worden voor subsidie. In oktober 2005 is de vereniging opgegaan in de stichting, om organisatorische problemen te voorkomen en om de financiën bij één organisatie te houden. Vanaf dat moment heet de organisatie officieel: Stichting Het Juridisch Spreekuur.

Door een aanhoudende groei in het aantal bezoekers, besloot het bestuur in 2012 om de mogelijkheden te onderzoeken om nog meer locaties te gaan openen. Na een lange zoektocht mocht op 7 februari 2014 de vijfde locatie feestelijk in gebruik genomen worden. Vanaf dat moment is er op vrijdag spreekuur in de Oosterparkwijk. Sinds november 2015 worden er ook spreekuren gehouden in Helpman. Deze locatie is ons ter beschikking gesteld door Mamamini Kringloopwinkels en daar zijn wij erg blij mee. Voor meer informatie over deze locatie: www.mamamini.nl. De meest recente locatie is geopend bij ‘Onder de bogen’ vlakbij het Harmoniegebouw in het centrum.