Onze werkwijze

Het gesprek tijdens het spreekuur vindt plaats met twee medewerkers. Dit gesprek zal ongeveer 15 minuten duren. Tijdens dit gesprek wordt u in de gelegenheid gesteld om uw verhaal te doen, waarbij notities worden gemaakt van belangrijke informatie of gegevens. Ook kunnen de medewerkers u vragen stellen of verzoeken om meer informatie te geven. Uiterlijk twee weken na het gesprek ontvangt u een schriftelijk advies per e-mail of brief. Onze medewerkers geven enkel en alleen juridisch advies op onze spreekuren. Het is niet mogelijk dat zij u persoonlijk bijstaan in juridische procedures. Wij hopen u snel te mogen verwelkomen op ons spreekuur!